Farmtigo được thành lập với tầm nhìn thúc đầy và đóng góp vào hiệu quả kinh tết của ngành Nông Nghiệp, Thủy sản, tạo ra cơ sở hạ tầng công nghệ để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh giá trị gia tăng, cung cấp sản phẩm cho người nông dân, người tiêu dùng với giá bán cạnh tranh hơn. Farmtigo cam kết xây dựng một doanh nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam lớn mạnh và bền vững, tạo ra một sân chơi rộng rãi để ươm mầm và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp trong mảng nông nghiệp, thủy sản trong tương lai.

Mục tiêu của Farmtigo là xây dựng hệ sinh thái công nghệ dành cho lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản Việt Nam với giải pháp nhằm liên kết, tối ưu hóa và thu hẹp khoản cách trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

 • Ngày cập nhật: 22/10/2020
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Ngành nghề: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính/Đầu tư
 • Kỹ năng: Công nợ, Accounting, Accountant Payable, Kế toán, Tài Chính
 • Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: Bất kỳ

Mô tả công việc

Tổng quan

 • Kiểm tra và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kế toán theo phân công công việc.
 • Tổng hợp và cung cấp thông tin kịp thời thông tin khi có yêu cầu

Trách nhiệm chính

 • Thực hiện kiểm soát doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ hàng ngày, đảm bảo doanh thu được ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời, theo chính sách giá đã được phê duyệt. Kiểm soát việc xuất hóa đơn bán hàng tương ứng với doanh thu bán hàng, đảm bảo hóa đơn được xuất đúng, đủ, kịp thời theo quy định.
 • Thực hiện đối soát công nợ phải thu khách lẻ theo các phương thức thanh toán: Đối soát thanh toán qua POS, Banking, Momo, VNPay, COD… Đảm bảo thu đúng, đủ tiền vào ngày T+1. Kiểm soát số dư các khoản công nợ còn treo để báo cáo kịp thời các trường hợp thừa/thiếu
 • Đối soát công nợ thu hộ của 3PLS : Hạch toán ghi nhận đúng, đủ công nợ phải thu 3PLs. Đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn. Báo cáo kịp thời các trường hợp nguy cơ rủi ro. Chốt công nợ 3PLs theo ngày T+1 ( T là ngày giao hàng, thu tiền )
 • Đối soát công Thực nợ phải thu khách hàng công nợ: Hạch toán ghi nhận đúng, đủ công nợ phải thu theo đối tượng. Kiếm soát tuổi nợ kịp thời, chính xác để đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn. Báo cáo kịp thời các trường hợp nguy cơ rủi ro. .
 • Thực hiện kiểm tra và hoàn tiền cho khách theo các hình thức chuyển khoản, tiền mặt. Đối soát tiền hoàn thực tế với dữ liệu hệ thống, xử lý báo lỗi (nếu có). Kiểm soát đơn hàng đã giao chưa đóng. Theo dõi và xử lý các khoản trả trước của khách hàng
 • Lập các báo cáo công nợ phải thu, tuổi nợ, và các báo cáo liên quan hàng tháng
 • Thực hiện lưu trữ hồ chứng từ và tài liệu kế toán theo quy định.
 • Các công việc khác theo phân công

Yêu cầu công việc

Kỹ năng chuyên môn

 • Nắm vững kiến thức về lĩnh vực tài chính , kế toán trong doanh nghiệp.
 • Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.
 • Tiếng Anh: Khá (xử lý văn bản, tài liệu, email)

Năng lực/ kỹ năng cốt lõi

 • 1. Kỹ năng phân tích và lập báo cáo.
 • 2. Kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc.
 • 3. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • 4. Kỹ năng tự học, tư duy phân tích, logic, soạn thảo văn bản,…
 • 5. Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kiến thức, kinh nghiệm

 • Trình độ Đại học chính quy các chuyên ngành Tài chính, Kế toán..
 • Kinh nghiệm từ 1 – 3 năm làm ở vị trí tương đương tại các công ty lớn, công ty nước ngoài.

Hình thức ứng tuyển

 • Công Ty TNHH Farmtigo
 • 3 An Hội, Phường 13, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Email: hi@farmtigo.com
 • Điện thoại: (+84) 8888 23236
 • Website: www.farmtigo.com