Empowering Farmers, Nurturing Health

Farmtigo chúng tôi làm việc vì sự thành công của nông dân và sức khoẻ của người tiêu dùng thông qua việc đồng hành cùng người Nông Dân phát triển nông sản địa phương và thương mại công bằng. Sản phẩm được trao đến tay người tiêu dùng là các sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe và dinh dưỡng cho cả gia đình với phương châm thuận tự nhiên.

Liên hệ Hub Connect

Hợp tác với Farmtigo

Đảm bảo đầu ra cho nông sản, giá cả và chất lượng ổn định.

Đăng ký

Danh sách chứng chỉ hữu cơ

Chứng nhận AFT

Hữu cơ Châu Âu

GACP

GlobalGAP

Hữu cơ Nhật Bản

Sản phẩm tự nhiên không hóa chất

Chứng nhận OCOP

Chứng nhận OCOP

Chứng nhận PGS

Bảng phân tích đất nước

Chứng nhận hữu cơ Mỹ

Chứng nhận VietGAP

Chứng nhận Hữu cơ Việt Nam

Vệ inh An toàn thực phẩm