Gà siêu thịt – Japfa 202

Japfa 202 Chỉ tiêu kỹ thuật và mức chất lượng công bố:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng
1 Thời gian nuôi sống ngày 42
2 Tỷ lệ nuôi sống % 96
3 Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max) kg 2,7 – 2,8
4 Tiêu tốn thức ăn /kg tăng trọng (min, max) kg 1,7 – 1,7
08888.23236
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon