Giống lúa thuần chất lượng Thiên ưu 8

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 125-130 ngày; vụ Mùa 100-105 ngày
  • Năng suất: Năng suất trung bình 70 – 75 tạ/ha, thâm canh đạt 85- 90 tạ/ha.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 100-110 cm, phiến lá phẳng đứng, gọn khóm, màu xanh đậm, đẻ nhánh trung bình. Chống đổ khá, chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính (đạo ôn, khô vằn, bạc lá…), phạm vi thích ứng rộng.
  • Chất lượng: Hạt thon, dài, mỏ cong, màu vàng sáng, khối lượng 1000 hạt 20-21 gram, hạt gạo trong, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm.
08888.23236
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon