The Best of Vietnam’s Seafood

Farmtigo cares about your health and values. That’s why we offer you the finest seafood from Vietnam’s coast, fresh and sustainable.

About us Products

Welcome to Famtigo

Your Gateway to Premium Vietnamese Seafood

At Farmtigo, we pride ourselves on being a trusted trading company that transcends borders, connecting global buyers with esteemed Vietnamese manufacturers. Our mission is to facilitate seamless export connections, acting as the vital bridge that links international buyers to the rich tapestry of local producers in Vietnam. At the core of our operations lies a commitment to excellence, transparency, and fostering enduring partnerships.

Why Choose Farmtigo?

From raw to refined, we process deeper, serving Asia and the world.

Farmtigo is committed to eco-friendly and sustainable practices, ensuring the longevity of Vietnam’s aquatic resources.

We believe in transparent dealings, keeping you informed at every step of the process.

Your satisfaction is our priority. Farmtigo is dedicated to understanding your needs and exceeding your expectations.

Our Products

Renowned for its succulent taste and unparalleled quality, Vietnamese shrimp stands as a testament to our commitment to delivering the best.

Let’s Connect for Shrimp Success!

Reach out to us for inquiries, partnerships, or any shrimp-related discussions. We’re here to collaborate and create a sustainable and delicious future together. Fill out the form below, and let the journey with Farmtigo begin! 🌐🦐  Farmtigo News

  Vietnam’s finest seafood, health, and sustainability.

  Tin mới

  Đưa nông sản, thực phẩm chế biến Việt Nam vào hệ thống phân phối nước ngoài

  Xuất khẩu nông lâm thủy sản vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu dự báo vẫn sẽ vượt qua con số 50 tỷ USD. Việt Nam – nơi cung ứng quan trọng [...]

  Thị trường Tin mới

  Tiếp tục nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng trái cây Việt

  Trong giai đoạn từ 2010 – 2020, tỷ lệ từ chối nhập nông sản và thức ăn chăn nuôi của Việt Nam tại 5 thị trường Australia, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Mỹ vẫn ở mức cao. Các nguyên nhân [...]

  Tin mới

  Mạng lưới giao thương nông sản, ‘bắt tay’ giữa ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh

  (Farmtigo) Kết nối cung cầu, tạo mạng lưới giao thương nông sản là những định hướng hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2024 – 2025. Mới đây, Quốc hội đã thông qua [...]

  Tin mới

  Các nhóm ngành nông nghiệp trở thành trọng điểm thu hút đầu tư nước ngoài

  (Farmtigo/ĐBSCL) Theo VCCI Cần Thơ, nhóm ngành lúa gạo, thủy sản, rau quả trở thành trọng điểm thu hút đầu tư nước ngoài ở ĐBSCL và gần đây là năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Nhóm ngành nông nghiệp [...]

  Đưa nông sản, thực phẩm chế biến Việt Nam vào hệ thống phân phối nước ngoài

  Xuất khẩu nông lâm thủy sản vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. [...]

  Đọc tiếp
  Tiếp tục nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng trái cây Việt

  Trong giai đoạn từ 2010 – 2020, tỷ lệ từ chối nhập nông sản và [...]

  Đọc tiếp
  Mạng lưới giao thương nông sản, ‘bắt tay’ giữa ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh

  (Farmtigo) Kết nối cung cầu, tạo mạng lưới giao thương nông sản là những định [...]

  Đọc tiếp